Кметът на София Йорданка Фандъкова посети инсталацията за изгаряне на отпадъци в полската столица Варшава

Варшава, както и София, кандидатства за съфинансиране от Европейската комисия

Варшава разширява инсталацията си за изгаряне на смесените битови отпадъци на града, като кандидатства за финансиране по европейските програми. Действащата инсталация е с капацитет 60 хил. т/г., а с новата се планира капацитетът да достигне 305 хил. т/г. По време на работно посещение във Варшава кметът на София Йорданка Фандъкова посети инсталацията за изгаряне на отпадъци в полската столица и се запозна с изготвения проект за разширение.

Варшава, както и София, кандидатства за съфинансиране от Европейската комисия. Проектът за разширение на инсталацията за изгаряне на отпадъци на Варшава е с прогнозна стойност 1 млрд. злоти или 500 млн. лв.

„Действащата инсталация работи от 2000 г., като трябваше да отговорим на недоверието на част от хората, свързани с работата и чистотата на въздуха. Сега данните показват, че няма проблеми с чистотата на въздуха, дори може да се каже, че въздухът е доста по-чист сега от преди. Жителите на Краков, Познан, Бидгошч, където също вече действат инсталации за изгаряне, се убедиха, че няма никакъв проблем“ – това заяви директорът на общинската компания за управление на отпадъците Пьотр Лешчжински. Инсталацията произвежда топло- и електроенергия и работи със суха система за третиране на димните газове.

На територията на Варшава работят още няколко съоръжения за управление на отпадъците, като  те също са изградили и завод за механично-биологично третиране на отпадъците, какъвто от 2015 г. работи и в София. Компанията, която отговаря за третиране на отпадъците във Варшава, е 100% общинска собственост, какъв е и моделът, който следва в София. В Полша работят около 120 инсталации за механично-биологично третиране на отпадъците. В инсталацията на Варшава се изгарят смесени те битови отпадъци, които преди това са премина ли през процес на сепариране.

 

 

 

 
06.06.2018