Кметът на София Йорданка Фандъкова посети Детска градина „Жар птица“

Кметът на София Йорданка Фандъкова посети Детска градина „Жар птица“ и разговаря с екипа от учители и възпитатели. Столичният кмет  изрази задоволство си от техния професионализъм и сподели гордостта си от постигнатото в сферата на предучилищното образование. Йорданка Фандъкова поздрави и директора на детското заведение за големия брой млади учители, които работят в детската градина. 

Сградата на Детската градина „Жар птица“ бе включена в програмата на Столичната община за реконструкция на детските градини, които са били изградени с етернитови панели.

Детската градина е изцяло реконструирана, като етернитовите стени са заменени с нови, изпълнени от екологосъобразни материали. Върху съществуващото покривно покритие е положена нова паро- и топлоизолация. Вътрешната дограма е изцяло нова, а вратите са съобразени с изискванията за пожарна безопасност. Изградени са нови алеи и детски площадки.  Осигурена е общодостъпна среда.

 

 

14.05.2019