Кметът Йорданка Фандъкова проведе среща с жители на кв. „Витоша ВЕЦ Симеоново“

Съвместна работна група продължава работа за решаване на конкретни въпроси

Кметът на София Йорданка Фандъкова проведе среща с жители на квартал „Витоша ВЕЦ Симеоново“, на която обсъдиха проблемите на квартала и нужните решения.

На срещата присъстваха и кметът на район „Лозенец“ Любомир Дреков, зам.-кметовете Ирина Савина, Дончо Барбалов, главният архитект на София арх. Здравко Здравков.

"Ще бъде сформирана съвместна работна група, в която ще се изработи план, по който да продължи работа за решаване на конкретни въпроси. Целта е заедно с гражданите в диалог да постигнем резултати като осигурим по-добра среда и спокойствие в квартала", каза кметът Фандъкова.

Проблемите в квартала произтичат от:

Първо, собствеността на улиците. Кварталът е разположен върху бивши земеделски земи, които са върнати по Закона за възстановяване на бившите земеделски земи. Столична община притежава и е придобила в последните години около 35% от улиците. От 404 дка, отредени за улици по действащия регулационен план, 66%, или 268 дка са частните терени. За придобиването и отчуждаването им са нужни десетки милиони. Затова целта е заедно в работната група да бъдат определени приоритетните обекти, които да се отчуждават, и веднага след това да се пристъпи към изграждане.

На този етап са включени в програмата за отчуждаване имоти по ул. „Васил Арнаудов“, за да бъде отворен още един вход-изход към квартала, ул. „Леа Иванова“ и ул. „Филип Кутев“ – от бул. „Черни връх“ до ул. „Могилата“. Веднага след като приключи работа по тези обекти, целта е да продължи отчуждаването на ул. „Филип Кутев“ от ул. „Могилата“ до бул. „Г. М.  Димитров“. Това е ключов и за квартала и за цяла София обект, който е част от вътрешния ринг на града.

Подготвя се и отчуждаване на имоти по ул. „Борис Руменов“ за връзката между „ВЕЦ Симеоново“ и „Кръстова вада“ и по ул. „Могилата“ до ул. „Чавдар Мутафов“, а по ул. „Чавдар Мутафов“ – за изграждане на тротоари.

Вторият сериозен проблем е канализацията. Части от квартала се обслужват от изградения по бул. „Симеоновско шосе“ главен канализационен клон към Десен Слатински колектор. За цялата територия има идейни проекти и в момента се изготвя регионалния ПИП, като за територията се предвиждат 6 главни колектора с дължина 5,7 км, и вътрешноквартална мрежа – с дължина около 12 км. Кварталът е разделен на три части и стартира отчуждаване в първата зона, която е между ул. „Филип Кутев“, бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Ангел Каралийчев“ и р. Драгалевска. В този участък за отчуждаване има 82 дка, в които влизат и трасето на ул. „Филип Кутев“.

По отношението на публичните обекти – готов е проект за нова спортна и детска площадка, който е съгласуван с гражданите. Ще бъдат осигурени средства и за втора детска площадка на ул. „Йордан Стубел“. През 2014 г. Столична община инвестира в нова детска градина за 6 групи и сега води разговори за изграждане на училище на терен от 26 дка, който е собственост на Българската православна църква.

Кметът Фандъкова възложи на Столичния инспекторат да осигури присъствие на място на инспектор всеки вторник и четвъртък от 13 до 15 ч. – на ул. „Чавдар Мутафов“, срещу моста на ул. „Екатерина Ненчева“. Важно е да бъде създадена организация за ефективен контрол на строителните камиони. Ще бъде поискан от Пътна полиция към СДВР осигуряването на екипи, които да контролират забраната за паркиране по бул. „Симеоновско шосе“. Всички конкретни предложения за еднопосочност, светофари, повдигнати пътеки, осветление, оптимизиране на графика на градския транспорт ще бъдат обект на уточняване в работната група.

22.03.2018