Кметът Йорданка Фандъкова представи доклад за финансиране на общински проекти със средствата от приватизацията на Общинска банка

На 12 април кметът Йорданка Фандъкова представи пред Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СУСОПФ) доклад за финансиране на общински проекти със средствата, получени от приватизацията на Общинска банка АД.

След решението на Столичния общински съвет СОАПИ подписа договор за продажбата на Общинска банка на стойност 46 млн. лева.

"Предложението за разпределение на средствата е направено на база приоритети и цели дългосрочни инвестиции в развитието на София", каза кметът Фандъкова.

Основните приоритети за развитието на София са екология, образование и транспорт и транспортна инфраструктура. Предложени са и инвестиции в култура и спорт, общинско здравеопазване, социални дейности, както и за електронно управление.

"Най-сериозен дял от средствата в размер на 26%, или 12 млн. лева, се предлагат за основния приоритет – екология и зелена система. И при управлението на бюджета на Столична община най-важната тема, която защитаваме, е опазването на околната среда и чистотата на въздуха", каза също кметът Фандъкова. "Предвижда се освен в зелената система на града, средства да бъдат насочени към поддръжка и изграждане на нови детски площадки във всички райони на София.

На второ място сред приоритетите с дял от 21.7%, 10 млн. лева, са инвестициите в образование. Те са насочени в ремонт и изграждане на детски градини и училища и във финансиране на проекти за изцяло нови сгради на училища, в райони, където липсват в момента.

За третия приоритет – транспорт и транспортна инфраструктура – се предлагат 20% от средствата: 9.2 млн. лева. След напредъка по обновяването на базовата инфраструктура на града продължаваме сериозни инвестиции в този сектор, като целта ни е да насочим повече средства в изграждане и реконструкция на улици в кварталите", подчерта кметът на София.

В сферата на общинското здравеопазване се предлага да бъдат инвестирани 12.2 % – 5.6 млн. лева. За култура – 5.4 млн. лева, като един от проектите, за които се предвиждат инвестиции, е превръщането на бившата топлоцентрала в център за съвременна култура. Друг важен проект е за площадното пространство около храма „Света Неделя“, където главният архитект на София ще обяви конкурса за проектиране.

За социалните дейности са предвидени 1.8 млн. лева. Около 800 хил. лева са заложени за проектите за нови квартални спортни зали, които ще бъдат изградени в дворове на 6 училища.

800 хил. лева са предвидени и за развитие на нови технологии и системи в областта на електронното управление.

Представителите на Съвета подкрепиха доклада и приветстваха направените инвестиционни приоритети.

Милка Христова, зам.-председател на СОС и член на МК "БСП – Лява България", изрази съгласие с посочените приоритети и предложи повече средства да има за здравеопазване и конкретните дейности, за които ще бъдат насочени, трябва да бъдат осмислени добре. По думите ѝ трябва да се направи „нещо, което да остане.“

Малина Едрева, председател на постоянната Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в СОС, посочи, че средствата за инвестиции са за политиките за развитие на града, които превръщат София в модел на градове с добри и иновативни практики.

Иван Велков, заместник-председател на Столичния общински съвет и член на "Политическа група 5"/“Зелените" предложи при подготовката на конкретните проекти да се има предвид и разработването на възможности за публично-честни партньорства. 

 
13.04.2018