Кметът Фандъкова участва в онлайн среща на Комитета на регионите

„Фондът за възстановяване е голяма възможност за нашите държави и градове и шанс за едно по-ефективно и по-устойчиво бъдеще“ – каза кметът на София

Кметът на София Йорданка Фандъкова участва в онлайн среща на Комитета на регионите, свързана с темата за възстановяването в условията на пандемия и защо това трябва да започне от местно и регионално ниво.

В срещата участваха Антонио Лопес-Истурис, генерален секретар на ЕНП, Майкъл Мърфи, председател на комисията по икономическа политика на Комитета на регионите, Исабел Диаз Аусо, президент на регион Мадрид и Олгиерд Геблевич, председател на групата на ЕНП в Комитета на регионите.

„Изминалата година беше трудна за всички нас. За огромно съжаление реалността в момента ни показва, че далеч не сме излезнали от тази ситуация и пътят за нас и нашите градове ще е дълъг и обвързан с много предизвикателства. Но е безспорен факт, че градовете освен генератор на проблеми са и двигател за решения. За това днес говорим за бъдещето – това, в което трябва да се инвестира.“ Това каза в изказването си кметът на София Йорданка Фандъкова пред участниците в срещата на европейско ниво.

Фандъкова даде пример за подкрепата за развитието на градовете с финансирането на проекти с европейски средства. По думите ѝ: „Фондът за възстановяване е голяма възможност за нашите държави и градове и шанс за едно по-ефективно и по-устойчиво бъдеще. Затова вярвам, че това са инвестиции в бъдещето.

Този план е нов инструмент, целящ устойчиво, съгласувано и справедливо възстановяване на държавите – членки чрез три стълба – оказване на подкрепа за възстановяване, стимулиране на икономиката и частните инвестиции, извличане на поуки от кризата."

Кметът Фандъкова посочи, че „София продължава да се развива като съвременен и динамичен град, благодарение на последователните ни усилия за промяна на града и модернизиране на градската среда. Продължаваме с разумна финансовата политика.“

В своето изказване Фандъкова коментира три основни приоритета в работа си:

  •  Икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж. София получи престижното признание за своя потенциал като беше избрана от ЕК за един от осемте града за изграждане на суперкомпютър. Този избор ни дава възможности за развитие на науката и иновациите, а те са двигател на развитие, на които днес разчитаме за съхранение на живота такъв, какъвто го познаваме, и да се подготвим за бъдещите предизвикателства.
  • Екология и зелени политики. Околната среда и чистотата на въздуха са обща кауза, зад която стоят устойчиви политики и последователна работа. София подготви и защити пред ЕК проекти, с които постигаме реални ползи за околната среда и качеството на въздуха. С помощта на европейски средства инвестираме в удобен и добре развит транспорт – разширение на Софийското метро и модернизиране на наземния транспорт. С новата Трета линия на метрото намаляваме с около 90 хил. тона годишно вредни емисии във въздуха и с около 25% трафика. За да продължи разширението на метрото, очакваме финансова подкрепа в размер на 184 млн. евро, заложени в плана за възстановяване и развитие. Енергийната ефективност – според плана са предвидени около 207 милиона евро за финансиране на мерки за енергийно обновяване на държавни и общински сгради. Това ще помогне да продължим усилията за модернизиране на сградния фонд, което има голямо значение за климата и помага за намаляване на разходите. Усилията в тази насока започнахме отново с европейски средства в размер на 30 млн. евро, с които обновяваме основно 30 училища и детски градини.
  • Фондът за възстановяване ще ни помогне и за подкрепа на най-уязвимите социални групи, за които ние сме длъжни да се погрижим. Общият планиран ресурс е 377 млн. евро с период на изпълнение 2021 – 2024 г. Тази година ще продължи разкриването на нови услуги като дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и за възрастни хора. В заключение кметът на София посочи, че очаква Фондът за възстановяване да изпълни своите цели: да помогне за бързо възстановяване от кризата и да доведе до устойчиви решения за гражданите, но това може да стане само с активното участие на градовете и регионите. "А ние се нуждаем от повече гъвкавост, защото в условията на непредвидимост, е необходимо да имаме възможност да пренасочваме ресурси и усилия, за да бъдем адекватни на всички предизвикателства" – заяви също Фандъкова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2021