Кметът Фандъкова провери почистването на река Слатинска

 

"Почистването на речните корита е основна дейност за превенция срещу наводнения. Наблюдаваме реките и чрез изградена система за наблюдение в реално време на 30 точки на речните корита в града." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на дейностите по почистване на участък от река Слатинска.

Почистването на речни корита започна с участъци от река Суходолска в район „Илинден“, охранителен канал в Западен лесопарк в район „Красна поляна“, дере по ул. „Планинец“ в район „Витоша“, река Боянска в район „Красно село“ и др. Приключва почистването на река Владайска и река Перловска в централна градска част. В момента дейностите по почистване се извършват в река Домуз дере, река Новачица, река Банска, река Градоманска и др. Почистени са и водостоците на "Софийски околовръстен път" – Южна дъга.

През 2021 г. от общинския бюджет е осигурено финансиране в размер на около 1. 3 млн. лв. за почистване на 122 участъка с дължина около 54 км.

До края на месец ноември се предвижда да приключи почистването на останалите 60 броя  речни участъци, финансирани от бюджета на Столична община.

 

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 

29.07.2021