Кметът Фандъкова провери изграждането на ново кръгово кръстовище на "Околовръстен път"

Предвижда се до края на септември да е положен последният пласт асфалтова настилка на локалното платно

На Южната дъга на "Околовръстен път" се изгражда разширение на локалното платно и ново кръгово кръстовище при пресичането на локалното платно с ул. „Витошки камбани“, както и нова улица, свързваща квартала с ул. “Бистришко шосе“.

Изцяло кръговото кръстовище ще е завършено до 7 септември. Предвижда се до края на септември да е положен последният износващ пласт асфалтова настилка на локалното платно, да са готови и тротоарите. Работата на място провери кметът на София Йорданка Фандъкова заедно със заместник-кмета по направление строителство инж. Ангел Джоргов.

Локалното платно на "Околовръстен път" е с дължина 460 м. По цялата дължина има изградени тротоари с бетонови плочи и положени бордюри, изградена е електроразпределителна мрежа. Изпълнено е ново улично осветление. До края на септември при подходящо време се предвижда полагане на последен пласт асфалтова настилка.

Извършено е разширение на ул. „Витошки камбани“ в южна посока с дължина 165 м и са изградени тротоари и ново отводняване. Осигурена е достъпна среда.

Кръговото кръстовище е оформено при пресичането на локалното платно с ул. „Витошки камбани“. То е изцяло ново кръгово кръстовище „Изток“ и е решено като 4-клонно кръстовище между локалното платно на "Околовръстен път" и ул. „Витошки камбани“. В рамките на строителните работи е извършена реконструкция на инженерни мрежи и улично осветление. Предстои полагането на последният износващ пласт асфалт.

Изградена е и улица „Изток-Запад“ заедно с нови тротоари, улично осветление и отводняване.

Всички инфраструктурни обекти целят осигуряване на добра транспортна връзка на района с Южната дъга на "Околовръстен път".

 

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 

 

25.08.2021