Кметът Фандъкова проведе заседание на Съвета по наука в УАСГ

Кметът на София Йорданка Фандъкова проведе заседание на Експертния съвет по "Наука, технологии и иновации" в Университета по архитектура, строителство и геодезия в присъствието на ректора на университета проф. Иван Марков, проф. Костадин Костадинов, както и представители на академичното ръководство на УАСГ, съвместно с работната група на Националния център по сеизмично инженерство (НЦСИ) и представители на ръководството на "София Тех Парк". Експертите представиха работата на Научноизследователски и образователен център към УАСГ, както и учебна и научноизследователска лаборатория на катедри "Масивни конструкции" и "Метални, дървени и пластмасови конструкции".

"В работата на Столична община привлякохме научния потенциал на града, – каза кметът Фандъкова. – Развиваме сътрудничество с университетите и Българската академия на науките. С тази цел създадохме и Експертния съвет по наука, технологии и иновации към кмета на Столична община. Проучвания, анализи, експертни оценки са важна част в дейността на общината в различни сектори като екология, зелена система, строителство, транспорт и др. С експерти от УАСГ постоянно си сътрудничим в проверка на конструкции на сгради, обследвания, конструктивни експертизи и др. След земетресението през 2012 г. бе извършено обследване под ръководството на експерти от УАСГ.

Столичната община извършва ремонти и конструктивни укрепвания на общински сгради, пътни мостове и пътни надлези. За последните години са укрепени над 100 моста. Преди две години бе извършено укрепване на сградата на базиликата "Света София".

Кметът Фандъкова посети Научноизследователска лаборатория към УАСГ, която Столичната община ще си сътрудничи.


 

26.07.2019