Кметът Фандъкова приветства участниците в Международен биотех форум

„София има традиционно сътрудничество с община Виена в едни от приоритетните за града ни сектори и не случайно това са екология и управление на отпадъците, транспорта."

Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в приветствието си към участниците на онлайн Международен форум BIOTECH Atelier 2021. В конференцията участваха Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, Валтер Клинг, заместник-управител на отдел "Водоснабдяване" на Виена и генерален секретар на Международна асоциация на компаниите за водоснабдяване в водосборния басейн на река Дунав.

Кметът Фандъкова посочи, че биотехнологичният сектор и секторът на науките за живота (т.нар. life sciences) са сред най-бързо развиващите се през последните години в световен мащаб, така и в България и най-вече в София, а пандемията от КОВИД-19 само допълнително ускори създаването на иновации в сектора. В София се наблюдава нарастващ брой стартъпи в сферата на медицината, биотехнологиите и науките за живота. 

"В края на миналата година София, в лицето на Столичната община, подписа меморандум за сътрудничество с Биотехнологичен и Здравен Клъстер България и София техпарк, целта на който е да се създаде и развие първият по рода си за България биотехнологичен център. Идеята за създаване на този център се зароди именно благодарение на сътрудничеството ни с Виена" – посочи Фандъкова.

В момента се работи по картирането като важна база, която предстои да се направи с цел описването на наличната биотехнологична апаратура.

Работи се по първите пилотни проекти, които са в Стратегията за дигитална трансформация на София и Плана за нейната реализация.

Единият е за създаване на прототипи на сензорни устройства за следене на качеството на въздуха в затворени помещения. Системата ще предоставя информация на обитателите на помещенията, ще алармира при вдигане нивата на въглероден диоксид и ФПЧ.

Вторият пилотен проект е за подобряване на енергийната ефективност в обществените сгради.

Столичната община е и партньор по проект за „Създаване и развитие на Център за компетентност по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” чрез Европейския фонд за регионално развитие. Партньори по проекта са Биологическият факултет на Софийския университет и други университети. Реализирането на този проект ще доведе до изграждане на център за научноизследователска и иновационна дейност.

"Сътрудничеството с научните среди и университетите, които са едно от основните предимства на града, са важни за развитие на възможностите за нови технологии. В усложнената обстановка, в която живеем, съм убедена, че синергията на повече екипи и институции е много важна за развитието на полезни идеи и работещи решения" – посочи също кметът на София.

11.05.2021