Кметът Фандъкова представи Проекта за промени в структурата на общината

 

"За удобство на софиянци удължаваме работното време на деловодството на Столична община на „Московска“ 33. След Нова година то ще работи в събота до 14 ч.

Повече ред и контрол при строителството на инфраструктура и публични обекти, по-добър и удобен градски транспорт,  повече бързина и удобство за гражданите и бизнеса в административните услуги и по-висок икономически растеж и инвестиции в града – това са ключовите ангажименти, които поех пред гражданите на София. Тяхното изпълнение минава и през задължителна промяна на структурата и реформа на работата на общинската администрация." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която представи Проекта за промени в структурата на общината.

"За повече контрол и ред в строителството и ремонтите – създавам направление „Обществено строителство“. В него влизат дирекциите, които отговарят за строителството на транспортна инфраструктура, на обществени сгради и изграждане на подземната инфраструктура. Освен това към направлението създаваме дирекция, която ще отговаря за планирането, проучването и възлагането на всички публични обекти – посочи Фандъкова. – „Софпроект“ ще премине на директно подчинение на новия зам.-кмет по строителство. Човекът, който ще оглави това направление, ще бъде инженер, с доказан опит" – посочи Фандъкова.

"За по-удобен и бърз градски транспорт, който да става по-привлекателен и предпочитан от гражданите на София – създавам направление „Транспорт и градска мобилност“. Да направим градския транспорт по-привлекателен е и една от мерките за подобряване на качеството на въздуха." Фандъкова посочи, че е разговаряла с бившия министър и зам.-министър на транспорта Кристиян Кръстев.

"За по-бързо и удобно за гражданите и за бизнеса обслужване от общинската администрация, за повече публичност, активна връзка с гражданите и активна работа по привличане на нови инвеститори в София – създавам направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“. За този ресор е поканен Владимир Данаилов, настоящият директор на Общинската агенция за инвестиции.

За удобство на софиянци удължаваме работното време на деловодството на Столична община на "Московска" 33. В момента това е деловодството с най-дълго работно време, от 7:30 до 19:30 ч. всеки работен ден, но след Нова година ще работи и в събота до 14 ч."

Предложени са и промени за преструктуриране в рамките на съществуващите направления.

"Към направление „Финанси“ включваме и направление „Здравеопазване“. Към направлението преминават и дирекции „Общинска собственост“ и „Обществени поръчки и концесии“.

За да гарантираме активната работа по привличане и защита на европейски средства, от една страна, и от друга, поставяне на специален акцент върху развитието на София като туристическа дестинация – създаваме направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ от преструктурирането на сегашното направление „Инвестиции и строителство“.

Засилваме юридическия капацитет на всяко направление както с юрист в направлението, така и с нов отдел в направление „Правен и административен контрол“.

Предложенията за промени в структурата трябва да бъдат приети от Столичния общински съвет.

06.12.2019