Кметът Фандъкова посети Комплекса за ранно детско развитие на Фондация „За нашите деца“

 

"Столична община първа извърши реформа в социалната сфера, като закри домовете от стар тип. Поставихме грижата за всяко дете в основата на работата ни и създадохме центрове от семеен тип. Комплексът, развит съвместно с Фондация за „За нашите деца“ в София, е пример за успешен модел за управление и предоставяне на социални услуги между общината и неправителствения сектор. Поздравявам ви за разгръщането на комплексния подход в подкрепа на децата и семействата." Това каза кметът Йорданка Фандъкова при посещение днес в Центъра за ранно детско развитие в район „Възраждане“ заедно с председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев.

Изпълнителният директор на „За нашите деца“ Иванка Шалапатова запозна кмета Фандъкова и г-н Георгиев с работата на Центъра, в който освен български деца се оказва подкрепа и на деца от Украйна. Обновено е дворното пространство и е създадена в партньорство със Столична община, Urban creatures и BoZko нова фасада на сградата.

През 2021 г. специалистите от Центъра в София са работили общо с 491 потребители.

Комплексът за ранно детско развитие е в сграда, предоставена за безвъзмездно ползване на фондацията от Столична община за срок от 10 години. Той обединява ведно Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа „Света София“, Център за обществена подкрепа „Щастливо детство“, Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за деца от 3 до 7 г., Център по приемна грижа и пространства за пряка социална, рехабилитационна и консултативна работа за децата в най-ранна детска възраст.

Активната работа с деца с увреждания, превенция на изоставянето на деца от биологичните им семейства, подкрепата на за семейства на деца с увреждания, както и специализирана грижа за ранното детско развитие са от основно значение за отглеждането на децата и тяхното развитие.

Столична община е делегирала на Фондация „За нашите деца“ управлението на 4 социални услуги – държавно делегирани дейности. Предвид голямото търсене за подкрепата, която оказват на деца и семейства, през миналия месец по предложение на Столична община е увеличен капацитетът на Центъра за настаняване от семеен тип и Центърът за обществена подкрепа. Във връзка с разширяване на дейността ще се предоставят средства за допълнително оборудване, което е необходимо за грижата за децата.

Столичната община е разкрила общо 105 социални услуги, от които 69 са услуги за деца като дневни центрове, центрове за настаняване от семеен тип, центрове за обществена подкрепа, центрове за рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, кризисни центрове.


10.10.2022