Класни стаи на открито ще посрещат децата от 171. Основно училище в Нови Искър

Класни стаи сред зеленина на открито са изпълнени в двора на 171. Основно училище „Стоил Попов“ в Нови Искър. Те ще посрещнат възпитаниците на столичното училище след възстановяване на присъствено обучение.

"Класните стаи на открито ще дадат възможност да се провеждат учебни занятия навън, когато времето позволява и децата и учителите да се чувстват добре" – каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която се запозна с направеното в 171. Основно училище в присъствието на кмета на „Нови Искър“ Даниела Райчева.

"Местата за сядане са оформени в отделни дървени беседки и са поставени сред зеленина, храсти и цветя. Инициативата е реализирана по проект на училищното ръководство – посочи директорът г-жа Канелия Костова.  – Училището е едно от най-старите в града, има 157 годишна история и в него в момента учат 256 деца. През последните 4 години то работи с пълен капацитет, учениците се увеличават непрекъснато" – каза също директорът на 171. ОУ. След изграждането на новата столова с кухня, както и цялостната подмяна на покрива на помощната сграда, направени със средства от Столична община, нарасна и броят на учениците с близо 60 деца. Сред бъдещите планове на ръководството е да е да се изгради и съвременна STEAM среда.

 

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 

30.03.2021