Класирани са 1 019 деца в яслени и градински групи при второ класиране

На 30 май 2020 г. се проведе второто класиране за прием на деца в детски ясли и градини на територията на Столична община. Класирани са 1 019 деца в яслени и градински групи.

2 873 са останалите свободни места за трето класиране, което ще се проведе на 13 юни.

Няма чакащи в задължителната предучилищна възраст за пет- и шестгодишни деца.

За преместване в друга група чакат 1 321 деца.

Най-голям недостиг има за яслена група – 5 600 места. От тях 1 092 са за деца под 1-годишна възраст.

В края на месец август тази година се очаква да бъдат обявени допълнително около 1 500 места за прием на деца по общ ред от останалите незаети места, предвидени за деца с хронични заболявания и специални образователни потребности.

В момента в София се строят 10 нови сгради на детски градини в районите "Люлин", "Подуяне", "Красно село", "Овча купел", "Витоша", "Илинден", "Изгрев", както и разширения на две самостоятелни детски ясли в районите "Красно село" и "Триадица". Предстои да започне изграждането на още две нови детски градини в районите "Студентски" и "Триадица".

30.05.2020