Касите на данъчните служби затварят днес в 12:00 ч.

Касите на районните данъчни служби в София днес, 31 декември 2020 г., ще приемат плащания до 12:00 ч, тъй като банките приключват финансовата година, съобщиха от дирекция "Общински приходи". В почивните дни местните данъци и такси могат да се внасят през портала на Столична община: https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf , уточняват данъчните инспектори. Те напомнят, че последните срокове за плащане на местните данъци и такси за 2020 г. вече са отминали и върху дължимите суми се начисляват законните лихви. Крайната дата за данък недвижими имоти и данък МПС беше 31 октомври, а за такса битови отпадъци – 30 ноември.

31.12.2020