Кампанията за Пролетно почистване на София започва на 26 март

Традиционната кампания на Столична община – Пролетно почистване на София – ще започне на 26 март 2018 г. и  ще продължи до 28 април 2018 год. под мотото „Заедно да почистим София пролетно!“.

Старт на кампанията ще дадат децата от 74-то СУ „Гоце Делчев“ и техните родители в район „Връбница“ от 11.00 ч. на 26 март (понеделник) с фолклорна програма и  дейности по почистване, засаждане на дървета, растителност, възстановяване и боядисване на пейките за отдих в училищния двор.

Тази година кампанията ще протече на два етапа:

Първи етап: „Заедно да почистим, поддържаме и пазим своя квартал” от 26.03.2018 г. до  15.04.2018 г. През първия етап ще бъдат почистени  прилежащите територии към жилищни сгради и еднофамилни къщи, дворове, паркинги, държавни и общински учреждения, паркове, детски и спортни площадки, градинки, междублокови пространства, затревяване на свободни общински площи и др., засаждане на растителност.

Втори етап: „За по-чиста и зелена София” от 16.04.2018 г. – 28.04.2018 г. През втория етап на кампанията ще се изпълнят дейности по озеленяване на училищни дворове, детски заведения, територии около паметници, затревяване на свободни общински места, засаждане на  дървета, нискостеблени храсти и цветя в градинки и паркове, възстановяване на пейки  и боядисване на същите; почистване на ел. табла от агитационни материали, рисуване от спонсори.

Ще бъдат почистени територии около манастири, крайградски места и  зони за отдих, затревяване на свободни площи, засаждане на дървета, нискостеблена растителност, цветя.

Създадена е организация за координиране дейността по пролетното почистване, като на телефона на оперативния център на Столичния инспекторат  987 55 55  и 93 77 566 в периода на кампанията (вкл. събота и неделя), гражданите ще могат да подават своите сигнали, предложения и др., за времето от 09.00 до 17.00 ч.

За кампанията по пролетното почистване ще бъдат  осигурени 50 000 броя чували и 20 000 броя ръкавици.

Изпратени са  покани  до строителни и транспортни фирми  за включване в кампанията с транспортна и товарачна техника, която ще бъде насочена към районните администрации за почистване на  нерегламентираните сметища.

Създаден е сайт на кампанията (spring.inspectorat-so.org), който да даде повече информация за кампанията.

23.03.2018