Калкулаторът за данъка на колите в София е готов

По предложение на Столична община "Информационно обслужване" АД изработи електронен калкулатор, чрез който всеки  собственик на моторно превозно средство в София може да изчисли какъв данък МПС ще дължи за 2019 г.

Новата формула, по която се формира данъкът за моторните превозни средства от 2019 г., включва годината на производство, мощността и екологичният стандарт на колата.

В калкулатора за регистрираните в София автомобили са заложени минималните коефициенти, приети от парламента с измененията на Закона за местните данъци и такси, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.

Данните за колата, които трябва да се нанесат в калкулатора, за да се изчисли нейният данък, са вписани в документите за автомобила – в малкия талон (за по-новите МПС) или в големия талон (за МПС, регистрирани по-отдавна):

• Под  индекс В е записана годината на първа регистрация, по която се изчислява възрастта на колата.
• Индекс P.2 e за мощността на автомобила в киловати.
• Срещу индекс V.9 e записан екологичният стандарт на колата (от Евро 2 до Евро 6). При най-старите коли такъв екостандарт обикновено няма и срещу този индекс в документите на колата не пише нищо.   

В момента калкулаторът може да бъде намерен на адрес:  https://cartax.uslugi.io/#София/СТОЛИЧНА

Той ще бъде достъпен и на страницата на Столична община, след като се влезе в раздел „Справка за задължения и плащания“:  https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

Чрез калкулатора всеки собственик може да се ориентира какви стойности на данък МПС се получават за автомобила му.
На две от снимките е посочено къде в документите на колата са записани трите компонента, от които се формира данъкът. На третата е самият калкулатор.

Линк към калкулатора: https://cartax.uslugi.io/#София/СТОЛИЧНА

КАЛКУЛАТОР

ТАЛОН 1

ТАЛОН 2

13.12.2018