Календар на културните събития на Столична община за 2021 г.

В изпълнение на Решение № 584 от 26.11.2020 г. на Столичен общински съвет Столична община, чрез дирекция „Култура”, обявява прием на заявления за включване на културни прояви в раздели „Стратегически“ и „Значими“ събития в Календара на културните събития на Столична община за 2021 г.

За „Стратегическите събития“ могат да бъдат предложени инициативи, които имат реализирани най-малко пет последователни успешни издания на територията на Столична община, за „Значими събития“ – поне три последователни успешни издания на територията на Столична община.

Предложения ще се приемат от 16 декември 2020 г. до 18 януари 2021 г., включително, само по електронен път на сайта https://kultura.sofia.bg/calendar/. Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail, с куриер, на хартиен носител и др., не се приемат.

За да бъде подадено заявление по електронен път, организацията трябва да има предварителна регистрация в системата. За да бъде направена регистрация, на e-mail: kalendar.kultura.so@gmail.com трябва да се посочи име и БУЛСТАТ/ЕИК на юридическото лице, което ще подава заявление. На e-mail ще бъде предоставен код за достъп до системата. Юридическите лица, които вече имат регистрация по Столична програма „Култура” през 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. или 2020 г., следва да използват същия акаунт за достъп и за Календара на културните събития за 2021 г.

На https://kultura.sofia.bg/calendar/ е публикувана актуалната информация за Календара, както и необходимите документи и формуляри за заявяване на събитие.

16.12.2020