Как нашите деца използват интернет по безопасен начин?

Софийският форум за сигурност в партньорство със Столичната община (чрез Асоциация за развитие на София) и Регионалното управление по образование (РУО) София-град обявяват анкета сред учениците от столични училища на възраст от 11 до 18 години (от 5-ти до 12-ти клас).

Проучването се провежда в периода от 26 март до 15 април 2019 г. Резултатите от изследването ще послужат за планиране на серия от инициативи, които целят да повишат знанията и уменията на учениците да използват интернет по безопасен начин. Анкетата може да бъде попълнена тук: bit.ly/anketabg

27.03.2019