Йорданка Фандъкова участва в онлайн среща на кметовете на столични градове и Европейската комисия

Кметът на София Йорданка Фандъкова взе участие в срещата „Пряк диалог между кметовете на столични градове и Европейската комисия“, която се проведе днес онлайн с участието на кметове и зам.-кметове от Виена, Париж, Хелзинки, Будапеща, Рига, Любляна, Талин и др.

Участниците приветства европейския комисар по сближаването и реформите Елиза Ферейра.

В своето изказване пред колегите си от Европа кметът на София Йорданка Фандъкова изтъкна, че: „Сега повече от всякога дебатът за преодоляване на социалните и икономически различия трябва да бъде с фокус върху решения, които да бъдат близки до хората и да отразяват техните реални нужди. Ковид кризата ни показа нещо, което бяхме забравили – че трябва да сме заедно, за да се справим. Изолацията ни показа, че сме зависими един от друг.“

"За да постигнем целите, които сме си поставили и да се справим с предизвикателствата, които стоят пред нас като качество на въздуха, околна среда, енергийна ефективност, мобилност, социалното включване, иновации и образование, София се възползва максимално от европейската солидарност, – посочи също кметът. Тя коментира, че – 2020 г. беше година на изпитания, което, разбира се, се отрази на бюджета ни. Намалената икономическа активност и несигурността доведоха до 7 млн. евро по-малко приходи в общинския бюджет спрямо 2019, а икономическата обстановка ни накара да направим 2 пъти актуализация на бюджета."

"В новия бюджет на София – по думите на Фандъкова – има 3 стратегически за София цели:

1. Първата цел е изграждане на стратегическата инфраструктура на София.

2. Втората стратегическа цел е осигуряване на места в детските градини на всички деца от 3- до 6-годишна възраст.

3. Третият стратегически приоритет – подобряване на качеството на въздуха и чистотата в града.

• Една от моите лични каузи е проектът за метрото на София. Той има изключително сериозен ефект върху средата на живот и грижата за околната среда. Столичното метро е  проект, който променя живота на много хора, променя и облика на цели квартали, отваря работни места. Това е най-мащабният проект, който многократно Европейската комисия дава за пример за добре инвестирани европейски средства. С метрото инвестираме и в екологичен обществен транспорт.

• Качеството на въздуха е основен приоритет за мен и екипа ми. За съжаление резултати в тази сфера не се постигат бързо, изискват огромни инвестиции, а подобряването на инфраструктурата е верният път. В момента съвместно с Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка подготвяме инсталацията за оползотворяването на РДФ горивото, като тя ще намали наполовина вредните емисии от „Топлофикация София“. Изграждаме инсталация за получаване на енергия от RDF гориво, произведено в инсталацията за преработване на отпадъци. Това ще ни доближи до целта ни за нулеви отпадъци. Проектът е подкрепен от ЕК – каза кметът.

В рамките на срещата бе приета резолюция на кметовете на столици на ЕС. В нея се посочва, че: „Без значение колко големи са градовете, те все още са най-близкото ниво на управление до гражданите и като такива са жизненоважни при комуникацията с ЕС. Затова ние, кметовете на столиците на ЕС, продължаваме директен диалог с Европейската комисия. Целите на Европа 2024 или Програмата на Обединената нация за 2030 г. и целите за устойчиво развитие не могат да бъдат постигнати без нашето активно участие. Столиците са образователни и научни центрове и създават мотивираща сцена за иновации и интелигентен растеж.“ „В светлината на текущите дискусии относно плана за възстановяване на Европа в отговор на COVID-19: Инструмент за възстановяване и устойчивост и Инструмент за техническа поддръжка, Приветстваме предложението на Европейската комисия за механизъм за възстановяване и устойчивост.“ Това се казва в декларацията.

18.03.2021