Йорданка Фандъкова провери работата на Завода за третиране на отпадъци

Кметът на София Йорданка Фандъкова провери работата на Завода за механично-биологично третиране на отпадъците на Столична община и присъства на седмичната оперативка на екипа. Проверката се състои месец след сключване на новите договори за оптимизация на процесите за сепариране на  рециклируеми отпадъци.  Генерираните  отпадъци за рециклиране като пластмаси, стъкло, черни и цветни метали и хартия за периода 27.11.2017 – 27.12.2017 са 2350 тона, което представлява 9.2% от входящите отпадъци.

От началото на тази година в Завода за механично-биологично третиране са постъпили 345 776 тона отпадъци, което е с 21 681 тона повече от миналата година.  Произведено е 163 883 тона RDF-гориво. В инсталацията за преработка в Хан Богров на био- и зелени отпадъци са постъпили 20 105 тона отпадъци. За същия период е произведен 8609 тона компост, което е с 2500 тона повече от миналата година. Продаденият компост е 9316 тона, а предаденият на граждани срeщу платена такса за битови отпадъци е над 20 тона. Инсталацията е произвела и 2086 MWh енергия.

 

 

 

29.12.2017