Йорданка Фандъкова присъства на откриването на Център за терапия и рехабилитация на деца с поведенчески проблеми

Кметът на София Йорданка Фандъкова присъства на откриването на Център за терапия и рехабилитация на деца с поведенчески проблеми  „Мирте Дилкозем“ и разгледа специализираните кабинети. Центърът вече се посещава от деца с аутизъм, забавено развитие, ДЦП и други здравословни проблеми. Екипът работи по иновативна методика, създадена от Мирте Дилкозем. 

Кметът посочи, че  родителите очакват с много надежда всяка стъпка към подобряване на състоянието на децата им. Столичната община има създадени центрове за предоставяне на специализирани услуги за деца с аутизъм, забавено развитие и хиперактивност, за да се преодолеят трудностите при общуването и социализацията и да се намалят различията в развитието между тях и връстниците им. Факт е, че специализираните услуги са изключително търсени от родителите и градът ни има нужда от разкриването на нови услуги, посочи още кметът Фандъкова . Тя поздрави младия и мотивиран екип на „Мирте Дилкозем“ и им пожела  успехи в работата с децата и щастливи родители.  

03.06.2022