Йорданка Фандъкова: Ключовият фактор за качествено образование е добре подготвеният, мотивиран и постоянно развиващ се учител


Образованието е ключът за развитието на страната ни. Да бъдеш учител е мисия. Това е посвещаване с любов и доброта, които учениците разпознават безпогрешно и на които от своя страна се учат. 

Около 90 000 са българските учители и всеки един от вас оставя своя уникален отпечатък върху бъдещето на страната ни чрез това, което дава на своите ученици. 

Днес всички говорят за реформи в образователната система. Когато говорим за качествено образование, трябва да е ясно, че то е комплекс от фактори, но ключовият фактор за качествено образование е добре подготвеният, мотивиран и постоянно развиващ се учител.Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова пред Първия учителски събор в зала "Арена армеец". 

По думите й реформата в образованието може да бъде успешна, само ако се разбира това и основните усилия и инвестиции се насочат именно към мотивацията, кариерното развитие и квалификацията на учителите. Очаквам това да се случи и лично ще подкрепям всяка стъпка в тази посока. 

Разбира се като кмет на най-голямата община в България, прилагам това свое разбиране през ангажиментите на общината на инвестира в по-качествена работна среда за учители и ученици. Кметът припомни, че прз последните години са построени в София над 80 нови сгради на детски градини и три училища. Инвестираме целенасочено в мерки за енергийна ефективност на сградите. По този начин не само спестяваме енергия и се грижим за околната среда, но се икономисват на училищата и детските градини между 30% и 50% средства, които вместо за отопление и осветление, могат да се дадат за учителите и учениците. 

Тази година само за строителство и енергийна ефективност на образователна инфраструктура Столичната община инвестира около 20 млн. лева, каза също Фандъкова. Строим нови 9 детски градини и модернизираме 47 училища и детски градини. Никога в София не е имало такова строителство в системата на образованието и искрено се гордея с това. 

В приветствието си Фандъкова каза още: "Разбира се, освен добра работна среда, учителят има нужда от добри инструменти – учебни програми, учебници и учебни помагала. Надявам се Министерство на образованието и науката да осигури такива инструменти, които да позволят на българския учител да даде най-доброто от себе си. 

Основата за добрите модели не е нужно да се търсят някъде далеч. Всички добри практики съществуват в българското училище. Те са там при вас, във вашите класни стаи. Предложението ми към хората, които работят за промяната е: погледнете най-добрите примери в българското училище, вижте работата на иновативните учители, проучете я и я представете пред останалите колеги. Заложете я в общите изисквания и стандарти и така ще подобрим качеството на образованието. 

Инвестициите в учителите ще се върнат многократно чрез добре подготвени и мотивирани млади хора, които да могат да продължат да развиват не само себе си, но и нашата икономика, наука, образование, да продължат да развиват България." 

19.06.2016