Йорданка Фандъкова днес се срещна с представители от Инициативния комитет на Челопечене

Кметът на София Йорданка Фандъкова днес  се срещна с представители от Инициативния комитет на Челопечене по повод плана на Столична община за поетапно извеждане от експлоатация и окончателна рекултивация на сметоразтоварище „Долни Богров“. На срещата присъстваха Слави Костадинов, Николай Ангелов и Илка Стоименова от инициативния комитет, както и кметът на район „Кремиковци“ Лилия Донкова и зам.-кметът с ресор „Екология“ на Столичната община Десислава Билева.  Планът на Столична община за поетапно извеждане от експлоатация и окончателна рекултивация на депо „Долни Богров“, който беше обсъден с гражданите, включва няколко последователни стъпки.  

До края на 2021 г. ще бъде преустановено приемането на отпадъци за депониране с код 20 03 99 (битови отпадъци) с произход от сепариращите инсталации на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Рекултивацията на сметоразтоварище „Долни Богров“ се изпълнява по одобрен проект чрез оползотворяване с код R10 на отпадъци с кодове 19 12 09 – минерали, като пясък, камъни (подситова фракция); 19 12 12 – други отпадъци (вкл. смеси от материали) от механично третиране на отпадъци и 17 05 06 – изкопани земни маси. За окончателното ѝ приключване е необходимо да бъдат запълнени наличните свободни обеми за оформяне тялото на депото съгласно проекта. Като се отчете това обстоятелство, както и ежемесечното количество, което е възможно да се приема на площадката за оползотворяване, Столична община може да преустанови приема на отпадъци през месец август 2023 г. Това ще даде възможност за изпълнение на проекта за рекултивация без да се нарушава технологията и с гарантирайки неговата устойчивост.

След този период ще се премине към финалната фаза на техническата рекултивация с окончателно оформяне на тялото на депото, полагане на горен изолационен екран, изграждане на газова система за улавяне на генерирания биогаз, както и предпазване от навлизане на дъждовни води в отпадъците. Полагането на горния изолационен екран ще се изпълнява заедно с биологичната рекултивация в участъците, където това е технологично възможно.  

В момента Столична община възложи изграждане на видеонаблюдение на депото, с което ще се надгради действащата система за контрол и проучване на възможностите за предварително изграждане на инсталацията за оползотворяване на биогаз.
 

 

03.11.2021