Йоана Христова: Само обединени можем да постигнем ефективни резултати за подобряване качеството на въздуха

„С приемането на Програмата за опазване качеството на атмосферния въздух през май 2017 г. и Плана към нея Столична община стартира множество процеси, които са насочени по различен начин към ограничаването на емисиите на фини прахови частици от най-големите групи емитери – транспорт и транспортна инфраструктура и битово отопление“, това подчерта зам.-кметът по околна среда в СО Йоана Христова по време на „21-вия европейски форум за екоиновации“, организиран в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Христова подчерта, че към момента вече се изпълняват мерките, заложени за 2017 г. и 2018 г. „Най-устойчивите решения за подобряване качеството на въздуха в София изискват време и активно взаимодействие между всички институции. Надяваме се, че активният диалог и с гражданските сдружения ще продължи, за да можем заедно да бъдем още по-ефективни в общата си цел. За съжаление, колкото и ефективни да са най-значимите ни действия, докато не постигнат изцяло целта си, те остават не много видими за широката аудитория. Затова разчитаме активно и на медиите, за да може гражданите да са достатъчно информирани какво правим ние и какво още предстои“, подчерта още зам.-кметът.

В изказването си тя акцентира и върху пилотното за София въвеждане на пакет от действия при реакция в дни с реално или прогнозирано замърсяване. „За пръв път преди десетина дни София въведе механизъм от действия за бърза реакция в дни с реализирани или прогнозирани замърсявания. Независимо че механизмът не е сред устойчивите действия, насочени към трайно подобряване на качеството на въздуха в града ни, той недвусмислено показва решителността на Столична община да се справи с предизвикателствата, свързани с нивата на фини прахови частици в атмосферата.“

05.02.2018