Йоана Христова откри международната конференция на Европейската асоциация на озеленителите

Озеленяването е приоритет в работата на Столична община, не само през 2017 г., но и в следващите няколко години. За нас е много важно да инвестираме в посока увеличаване на броя и подобряване на качеството на зелените площи – както в парковете и градините, така и в междублоковите пространства и по този начин да спомогнем за подобряване качеството на живот на хората, осигурявайки места за отдих, спорт и почивка. В последните два месеца, откакто времето ни позволява, на различни места в София бяха засадени над 6000 дървета, храсти и цвета. Озеленяването ще продължи, ще продължат и плановите ремонтни дейности на парковете пред НДК, в парк „Въртопо“ и „Западен парк“. Това обяви зам.-кметът по eкология София Йоана Христова, по време на откриването на международната конференция на Европейската асоциация на озеленителите.

През тази година конференцията на Европейската аосицаиция на озеленителите, чийто член е и Асоциацията на професионалните озеленители в България, е посветена на обмяната на опит и идеи от страната и чужбина при изграждане на зелени градски инфраструктури – паркове, градини, улично озеленяване, вертикално и покривно озеленяване и др. В контекста на предстоящото председателство на Бъглария на Съвета на Европейския съюз, по време на форума ще бъде обърнато сериозно внимание и на изменението на климата, загубата на биологичното разнообразие, влиянието на ефективната зелена система върху здравето на обществото и възможните похвати и решения за справяне с тези проблеми.

 

 

11.05.2017