Йоана Христова откри изложенията за енергийна ефективност, управление на отпадъците и умни градове – "Save the planet"

„Устойчивото управление на отпадъците е тема, по която Столична община инвестира все по-нарастващо внимание, усилия и средства. Във време, когато целият свят е насочил очи нагоре, към откриване на нови светове и търсене на нови енергийни източници, темата за максималното оползотворяване на енергията постепенно ще заема все по-значима част от дневния ни ред. Конференции като тези, които събират на едно място разнообразие от знания, подходи и култури, са пътят, по който всички заедно по-бързо можем да постигаме значими успехи – както на местно, така и на глобално ниво“. Това подчерта зам.-кметът по Екология в СО Йоана Христова по време на официалното откриване на 14-тата международна конференция и изложба за енергийна ефективност и интелигентни градове и 9-тата Международна конференция и изложба за управление на отпадъци.

В рамките на стартиралото днес изложение предстои последователно да се проведат три специализирани конференции:  Конференция по енергийна ефективност, Конференция за управление на отпадъците и екология и Конференция за интелигентни градове  с участието на водещи компании и експерти от 16 държави.

27.03.2018