Известни са класираните на първите места в конкурса „Зелени решения за София“

Известни са обектите, класирани на първите три места в категориите „Най-добре озеленена/зацветена тераса на жилищна сграда“ и „Най-добре озеленени/зацветени предблокови пространства“ от конкурса “Зелени решения за София“. Обектите с най-много лайкове бяха  проверени от експерти на дирекция „Зелена система“ на СО за установяване на съответствие на снимките и местата. На база най-много гласове и констатациите от проверките на място обектите са класирани, както следва:

За „Най-добре озеленена/зацветена тераса на жилищна сграда“: 

  • I място – обект 15

  • II място – обект 11

  • III място – обект 12


За „Най-добре озеленени/зацветени предблокови пространства“:

  • I място – обект 9 

  • II място – обект 5

 

  • III място – обект 3  


От конкурса отпаднаха обекти, които не отговарят на т. 3. и т. 4. от Регламента. Точка 3. гласи: "Спазване на съществуващата нормативна уредба на територията на Столична община", която включва „Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО“, визираща озеленяване/зацветяване на обекти и терени с растителност от естествен характер и изграждане и поддържане на пространства с разнообразна растителност.

Организаторите ще се свържат с победителите за връчване на наградите съобразно обявения срок в регламента.

16.08.2019