Извърши се първото класиране за местата в столичните детски градини

Днес, 10 май 2019 г., в присъствие на родителски организации се извърши първото класиране за местата в столичните детски градини за прием от месец септември 2019 г.

Свободните места са 13 948 общо, което е с 1 000 повече спрямо миналата година.

„Основните ни усилия са насочени към разкриване на нови места в яслените групи поради засиления интерес към тази възраст“ – каза заместник-кметът на София доц. д-р Тодор Чобанов.

Общо 2227 са кандидатурите за преместване в друго детско заведение. За второ класиране остават свободни 3500 места.

По искане на родителски организации през последните две години се намали броят на децата в групите. В сравнение с 2017 г., когато броят на децата с хронични заболявания бе до 10 в група, през 2018 г. той бе намален на 5, а за 2019 г. е 3.

Продължава строителството на нови детски градини. В момента се изграждат 7 детски градини в районите „Искър“, „Нови Искър“, „Красно село“, „Лозенец“, „Витоша“ и „Студентски“. Предстои работа по още 8 в районите „Овча купел“, „Искър“, „Люлин“, „Подуяне“, „Изгрев“, „Триадица“.

Следващите класирания са съответно:

Второ – 24 май 2019 г.
Трето – 7 юни 2019 г.
Четвърто – 21 юни 2019 г.

10.05.2019