Извършено е почистването на 82 участъка от речните корита на територията на София

До момента са почистени 82 броя участъци от реките Владайска в с. Владая, р. Суходолска, р. Суха Лешница в район "Витоша", р. Стубела  в район "Илинден" и "Връбница", р. Какач в район "Връбница", р. Беравица в район "Връбница", р. Слатинска в район "Подуяне", р. Боянска бара, река Скакавица и Симаничка в район "Витоша" и "Триадица", ляв приток на река Дреновичка в район "Триадица", р. Боянска в район "Красно село" и др. Общата дължина на почистените до момента речни участъци е над 35 км.

В момента се почистват участъци от реките: Косана в район "Панчарево", река Слатинска в район "Подуяне", река Боянска бара кв. „Бояна“, река Аджибарица след „Симеоновско шосе“, река Подгумерска в район "Нови Искър".

До края на месец август предстои да се почистят участъци от реките: дере по ул. "Радин дол" в район "Витоша", река Банишка в район "Младост", дере по ул. „Орниче“ в с. Кокаляне, дере по ул. „Курията“ в район "Панчарево", отводнителни канали в гр. Бухово и с. Челопечене, река Кремиковска в район "Кремиковци" и др.

Почистването на речните корита е основна превантивна дейност срещу наводнения и се финансира от бюджета на Столична община.

14.08.2020