Извършено е плановото почистване на реките в Студентски град

Извършено е почистването на река Суха река в участъка преди и след моста на бул. „Климент Охридски”. От речното корито бяха премахнати самораслата растителност и натрупаните отпадъци. В периода 20 март до 28 март беше извършено и плановото почистване на решетката на чакълозадържателя на река Аджибарица, преди началото на покрития участък под бул. „Г. М. Димитров”. Премахнати бяха строителни отпадъци и храстовидна растителност и от коритото на река Рекмарица, преди моста на бул. „Климент Охридски”.

29.03.2017