Извършено е първото класиране за прием в общинските детски градини

Днес, 11 май 2018 г., в сградата на Столична община в присъствието на родители и неправителствени организации бе извършено първото класиране за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детските градини и подготвителните групи към общинските училища. Обявените свободни места са общо 13 000.

Класирането на всички деца, както и за първи път на тези със специални образователни потребности и хронични заболявания, се извърши чрез Информационната система за обслужване на детските заведения.

На първо класиране са приети общо 9113 деца.

След първото класиране около 5000 са чакащите за прием в яслени групи. Няма недостиг на места за деца на възраст от 3 до 6 години. Всички деца в задължителна училищна възраст на 5 и 6 години са обхванати в подготвителните групи към детски заведения и училищата.

На 12 май родителите ще бъдат уведомени чрез подадената от тях електронна поща.

Записването на класираните започва от 14 май, като се подава заявление по образец.

"Столичната община продължава инвестициите в строителство и реконструкция на нови детски градини. От 2006 година до момента са построени нови 92 сгради за детски градини. Посещаващите детски градини са 48 400 деца. Тази година приключва строителството на три нови детски градини. Насочени са усилия към разкриване на яслени групи. Предстои изграждането и реконструкция на още 9 сгради за детски градини" – каза заместник-кметът на София по направление култура, образование, спорт д-р Тодор Чобанов.

Детските градини, които предстои да се изграждат, са в районите "Лозенец" – кв. “Кръстова вада“, "Триадица' – кв. “Манастирски ливади -– изток“, район "Витоша", „Илинден“, „Нови Искър“, „Искър“, „Подуяне“ и „Красно село“.

11.05.2018