Извършено е миене на транспортния тунел на ул. “Житница“

Тази нощ бе извършено миене на транспортния тунел на ул. “Житница“ и бул. “Гоце Делчев“. Екипите по почистване извършиха миене с автоцистерна на транспортния тунел в участъка от ул. “Царево село“ до бул. “Цар Борис III“ и от бул. “Цар Борис III“ по ул. “Житница“ до ул. “Костенец“.

Дейностите са извършени през нощта с цел да не се затруднява движението.
 

12.12.2020