Извършен е основен ремонт на моста по ул. „Доброславско шосе“

Извършен е основен ремонт на моста по ул. „Доброславско шосе“ над река Уршак. Пътят свързва селата Доброславци и Балша в район „Нови Искър“. За целия участък е извършена пълна реконструкция на пътната настилка. Оформени са тротоари с нова асфалтобетонна настилка и нови бордюри. Осигурено е отводняване с нови дъждоприемни оттоци.

Изцяло е изградена нова носеща конструкция на моста, включваща водостоците, подпорни и укрепителни стени.

Подменени са съществуващите еластични огради с нови ограничителни системи за пътища, поставен е и нов парапет. Реконструирани са всички съоръжения на инженерната инфраструктура, преминаващи в обхвата на моста.

Осигурена е достъпна среда за хора с увреждания на всяко кръстовище, изградени са тактилни плочи. Речното корито е почистено.

Средствата са осигурени от бюджета на Столична община.

Извършен е и основен ремонт на моста над река Габровница в индустриалната зона на село Доброславци, както и на моста над река Бубляк по бул. „Димитър Тошков“ в село Локорско.

 

 

07.11.2018