Изтича срокът за третата вноска на такса смет

 

От 1 октомври фирмите могат да подават заявления за плащане според генерираното количество отпадъци

 

На 30 септември изтича срокът, в който собствениците на недвижими имоти трябва да платят третата вноска на такса битови отпадъци, напомнят от дирекция "Общински приходи" на Столична община. След тази дата върху дължимата сума започват да се начисляват законните лихви.

За собствениците, които предпочитат да плащат местните си данъци и такси на вноски, а не наведнъж, припомняме оставащите до края на годината срокове за отделните налози:
- Данък недвижими имоти и данък МПС:  31 октомври – втора вноска (първата трябваше да бъде внесена до края на юни.) 
- Такса битови отпадъци – трета и четвърта вноска – 30 септември и 30 ноември (първите две плащания трябваше да се правят съответно до 30 април и до 30 юни).
Най-удобният начин за плащане на местните данъци и такси е през електронния портал на Столична община. Там всеки собственик на имот или автомобил в София може да направи и справка какви задължения има към общинския бюджет – https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf
Местните налози могат да се плащат и на каса в някой от районните отдели "Общински приходи", независимо в коя част на София се намира имотът или е регистриран автомобилът ви. Други опции за издължаване са – по банков път или чрез финансови посредници. 
От 1 октомври започва да тече и двумесечният срок, в който фирми и юридически лица могат да подават заявления и декларации за определяне размера на такса за битови отпадъци за 2022 г. според генерираното количество отпадъци. 7 500 компании използваха тази възможност през м.г. и подадоха  заявления за допускане на пряко договаряне за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване в дирекция "Икономика и търговска дейност" на Столична община.

Крайният срок за приемане на тези документи изтича на 30 ноември т.г. Те могат да бъдат изпратени и чрез лицензираните пощенски оператори, на адрес: гр. София, ул. „Оборище” № 44 – Дирекция „Икономика и търговска дейност”. 

28.09.2021