Изтича срокът за третата вноска на такса битови отпадъци

Утре (30 септември) изтича срокът, в който собствениците на недвижими имоти трябва да платят третата вноска на такса битови отпадъци за тази година, напомнят от дирекция "Общински приходи" на Столична община. След тази дата върху дължимата сума започват да се начисляват законните лихви. 

За собствениците, които предпочитат да плащат местните си данъци и такси на вноски, а не наведнъж, припомняме оставащите до края на годината срокове за отделните налози:

Данък недвижими имоти и данък МПС: 31 октомври – втора вноска (първата трябваше да бъде внесена до края на юни.) 

Такса битови отпадъци – трета и четвърта вноска – 30 септември и 30 ноември (първите две плащания трябваше да се направят съответно до 30 април и до 30 юни).

Най-удобният начин за плащане на местните данъци и такси е през електронния портал на Столична община. Там всеки собственик на имот или автомобил в София може да направи и справка какви задължения има към общинския бюджет – https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf 

Местните налози могат да се плащат и на каса в някой от двадесетте районни отдела "Общински приходи", независимо в коя част на София се намира имотът или е регистриран автомобилът. Други опции за издължаване са: по банков път или чрез финансови посредници.             

29.09.2022