Изтича срокът за подаване на декларации от фирмите за такса смет

2700 фирми досега избраха да плащат според количеството отпадъци

Над 2700 фирми вече са подали декларации за определяне размера на таксата за битови отпадъци на база на генерирано количество през 2021 г., съобщиха от дирекция "Икономика и търговска дейност" на Столична община. Други 1500 юридически лица са подали заявления за допускане на пряко договаряне за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване през следващата година. 

Очаква се още около 3000 фирми да изберат този вид изчисляване на такса смет за  притежаваните от тях нежилищни имоти, коментираха от дирекцията. Крайният срок за подаване на декларации или заявления е 30 ноември 2020 г. 

За предотвратяване на струпването на граждани офисът на дирекция "Икономика и търговска дейност" работи с удължено работно време – от 8:00 до 19:00 ч. – в делнични дни и от 9:00 до 17:30 в събота и неделя.

Документи могат да бъдат изпратени и чрез лицензираните пощенски оператори, на адрес  гр. София, ул. „Оборище” № 44 – Дирекция „Икономика и търговска дейност” .

Повече информация може да намерите в сайта на Столична община.

https://svc.sofia.bg/web/guest/home/-/asset_publisher/aetMiFtqOoWt/content/deklaracii-molbi-po-cl-23-24-na-noamtcupso?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fsvc.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_aetMiFtqOoWt%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

 

На 30 ноември изтича крайният срок и за плащане на такса смет за 2020 г. за жилищните имоти. След тази дата върху дължимите суми започват да се начисляват лихви. Първите две вноски на такса смет тази година трябваше да се внесат най-късно до 30 юни и 30 септември.

Последният срок за плащане на данък МПС и данък недвижими имоти на гражданите изтече в края на миналия месец. След тази дата върху задълженията вече се начислява съответната лихва по закон.

Местните данъци и такси могат да се платят на каса в някой от  всички 21 районни отдела "Общински приходи", независимо в коя част на София се намира имотът ви или е регистриран автомобилът. Други опции за издължаване са: по банков път или чрез финансови посредници. 

Най-удобният и безопасен начин за плащане е през портала на  Столична община:

https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

За да ползвате тази електронна услуга, е необходимо  да имате  един от изброените идентификационни кодове:

- ПИН код, издаден от отделите „Общински приходи“ на Столична община;

- ПИК код, издаден от НАП;

- валиден електронен подпис (само за физически лица).

19.11.2020