Изтича срокът за първите вноски на местните данъци и такси

 

30 юни е последният срок за плащане на първата вноска за данък сгради и данък МПС, напомнят от дирекция "Общински приходи". След това върху дължимите суми започват да се начисляват лихви.  

До края на юни трябва да бъде платена и втората вноска на такса битови отпадъци.         

Плащане може да се направи във всеки от 22-та районни отдела на дирекция "Общински приходи", независимо от адреса на недвижимата собственост. Всички каси разполагат и с ПОС устройства. 

Местните данъци и такси могат да се издължат и по банков път, чрез други финансови институции, както и онлайн през електронната страница на Столична община    https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

За да получите ПИН код, с който да правите справки или да плащате местните си данъци е необходимо само да представите документ за самоличност в някоя от районните данъчни служби.

Ето и сроковете през годината, в които трябва да се внасят местните данъци и такси, за да не трупат лихви върху задълженията: 

- Данък недвижими имоти и данък МПС: 30 юни – първа вноска и 31 октомври – втора вноска.

- Такса битови отпадъци – четири вноски: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.

 

Зам.-кметът на София по финанси и здравеопазване Дончо Барбалов днес проведе редовното работно съвещание с ръководителите на 22-та районни отдела "Общински приходи". На срещата беше обсъдена събираемостта на местните данъци и такси в столицата и мерките за нейното подобряване.

 

24.06.2022