Изтича срокът за издължаване за данък сгради и МПС

 

Фирмите имат още месец, за да поискат да плащат такса смет според количеството отпадъци

Няколко дни остават до крайния срок – 31 октомври – за плащане на втората вноска на данък недвижими имоти и данък МПС. След тази дата върху дължимите суми се начисляват законните лихви, предупредиха от дирекция "Общински приходи". Последната вноска на такса битови отпадъци пък трябва да се плати до края на ноември. И в този случай след изтичане на срока ще се начисляват лихви. Най-удобният начин за плащане на местните данъци и такси е през електронния портал на Столична община. Там всеки собственик на имот или автомобил в София може да направи и справка какви задължения има към общинския бюджет – https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

Местните данъци и такси могат да се плащат и на каса в някой от районните отдели "Общински приходи", независимо в коя част на София се намира имотът или е регистриран автомобилът ви. Други опции за издължаване са – по банков път или чрез финансови посредници.

От 1 октомври тече двумесечният срок, в който фирми и юридически лица могат да подават заявления и декларации за определяне размера на такса за битови отпадъци за 2022 г. според генерираното количество отпадъци. До момента в дирекция "Икономика и търговска дейност" на Столична община  са подадени едва 1000 документа. Крайната дата, до която се приемат декларации и заявления, е 30 ноември. През миналата година от тази възможност са се възползвали общо 7500 компании.

Освен на място в дирекцията, документи могат да бъдат изпращани и чрез лицензираните пощенски оператори, на адрес:  гр. София, ул. „Оборище” № 44 – Дирекция „Икономика документа за определяне на такса смет според количеството и търговска дейност”. 

25.10.2021