Изтече срокът за внасяне на данък сгради и данък МПС

 

Вчера беше последният срок, в който собствениците на недвижими имоти и на МПС в София трябваше да внесат местните си данъци за тях. От днес върху невнесените суми започва да се начислява законната лихва.

До края на ноември трябва да бъде внесена и последната вноска за такса смет, напомнят от дирекция "Общински приходи".

Най-удобният начин за плащане на местните данъци и такси е през електронния портал на Столична община. Там всеки собственик на имот или автомобил в София може да направи и справка какви задължения има към общинския бюджет –https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf 

Местните налози могат да се плащат и на каса в някой от двадесетте районни отдела "Общински приходи", независимо в коя част на София се намира имотът или е регистриран автомобилът. Други опции за издължаване са по банков път или чрез финансови посредници.             

 

 

01.11.2022