Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез доставка на 52 броя нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях


Име на проекта: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез доставка на 52 броя нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях

Програма: Оперативна програма „Околна среда“

Стойност: 36 275 400,00 лева

БФП: 30 300 000,00 лева

Съфинансиране: 5 975 400,00 лева

Период на изпълнение: 24.10.2019 г. – 24.07.2023 г.

Кратко описание: Проектът включва доставка на 52 броя нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях. В рамките на проекта с цел осигуряване на нормална експлоатация на превозните средства и устойчивост на проекта са включени следните основни дейности:

  • повишаване на електрическите мощности, прокарване на трасе, изграждане на нови трафопостове и присъединяване към електроразпределителна мрежа;
  • изграждане на навеси за зарядните станции и електрическите автобуси.

Проектът ще се изпълнява на територията на Столична община, като закупените електробуси ще се експлоатират от "Столичен автотранспорт" ЕАД по съществуващи автобусни линии и по новооткрити линии с довеждаща функция към системата на метрото и трамвайната мрежа.

11.08.2022