Изпълнява се миене на улици по карета в район „Оборище“

От днес, 13 юли, започна изпълнението на дейности по миене на улици по карета в район "Оборище". Предварително екипи проверяват проводимостта на дъждоприемните шахти, почистват уличните платна и отстраняват замърсявания, които могат да попречат за качественото измиване. Дейностите започват от 7.30 ч. и продължават до 16.30 ч., като предварително са обозначени улиците, които ще се затварят поетапно.

Напомняме на шофьорите да не паркират на обявените в графика улични платна. Колите, които възпрепятстват миенето, ще бъдат преместени принудително в съседни улици. За новото местонахождение на автомобилите си гражданите могат да намерят информация в съответното Районно управление към СДВР.


ГРАФИК за миене на район "Оборище"

13.07.2018