Изместване на трамвайна спирка с код 0640

На 18.10.2019 год. от 13:00 часа спирка с код № 0640 „Ж.к. "Красно село“, находяща се на бул. „Цар Борис ІІІ“ в посока центъра по маршрута на трамвайни линии № 4 и № 5, ще се измести съгласно приетата постоянна организация на движение.

18.10.2019