Изместване на спирка на ул. „Самара"

Във връзка със строителни дейности се налага за времето от 4:30 часа до 24:00 часа на 5 април да бъде изместена спирката с код 2347 „Метростанция Бизнеспарк“  на ул. „Самара" с 39 метра назад.

02.04.2019