Измества се временно спирка „Пл. "Орлов мост“

Измества се спирка „Пл. "Орлов мост“  с код 1289 на 100 м напред от съществуващото си положение на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“. Промяната е валидна от 00:00 часа на 5 декември до 24:00 часа на 16 декември  и се налага във връзка с изграждане на метрото в участъка.

 

05.12.2019