Измества се спирка на градския транспорт на ул. „Обиколна“

Във връзка с изграждане на топлозахранване се измества спирка на градския транспорт „Бл. 405“ на  ул. „Обиколна“ на 100 м в посока ул. „Димитър Пешев“.

06.08.2019