Организация на движението относно заснемане на игралния филм „Спасителят в прахта“

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

• от 07:00 до 17:00 часа на 10.06.2019 г. на ул. „Ген. Климент Бояджиев“ между ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ и улицата пред ресторант „Адикт“, ж.к. "Левски Г";

• от 07:00 до 16:00 часа на 06.06.2019 г. на ул. „118-та“ между ул. „117-та“ и ул. „109-та“, ж.к. "Люлин 1" – 15 (петнадесет) паркоместа;

• от 06:00 до 18:00 часа на 11.06.2019 г. и на 12.06.2019 г. на ул. „Гео Милев“ между ул. „Лидице“ и ул. „Коста Лулчев“.

06.06.2019