Заповед № СОА20-РД09-1487/14.03.2020 г. за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. на кмета на Столична община за създаване на необходимата организация във връзка с разпространението на COVID-19 и обявеното Извънредно положение в Република България от 13 март до 13 април 2020 г.

Заповед № СОА20-РД09-1487/14.03.2020 г., изменяща Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г., на кмета на Столична община за създаване на необходимата организация във връзка с разпространението на COVID-19 и обявеното Извънредно положение в Република България от 13 март до 13 април 2020 г.

14.03.2020