Изложба "Властелините на Родопите"

Галерия на открито в Градската градина, 16 май – 2 юни

Откриване: 17 май 2017 г.

Изложбата „Властелините на Родопите“ ще бъде открита на 17 май (сряда) от 17.00 ч. в Галерия на открито в Градската градината пред Народния театър. Тридесет и две снимки от български и чуждестранни професионални фотографи представят уникалната природа и биоразнообразие на Източните Родопи от 16 май до 2 юни. Специален акцент в изложбата ще бъдат властелините на родопското небе – белоглавите и черните лешояди.

В изложбата посетителите ще могат да видят снимки на спиращи дъха пейзажи, прекрасни бозайници, редки птици и влечуги, красиви цветя и да научат повече за завърналите се през последни години зубри и тарпани.

Биоразнообразието на Източните Родопи е едно от най-богатите и запазените в Европа – включва над 4300 животински вида.  Девет зони по НАТУРА 2000 обхващат най-интересните от екологична гледна точка места. Районът е единственото място за размножаване на белоглавия лешояд в България и най-важната област за размножаване на световно застрашения египетски лешояд на Балканския полуостров. Източните Родопи подслоняват значителни популации на вълци, чакали и видри в България. Кафявата мечка също започна да се връща в тази част на планината през последните години.

Идеята на изложбата е да покаже красотата на тези диви чудеса пред най-широка публика, да приближи природата до хората. И така да помогне за опознаването и опазването на това диво кътче. На изложбата ще могат да се насладят и посетителите и гостите на столицата на тазгодишното издание на европейската „Нощ на музеите”, което тази година ще се проведе на 20-ти май.

Тази година се отбелязва 25-ата годишнина на Програма LIFE, както и на Директивата за местообитанията – и двете са одобрени на 21-ви май 1992 г. Те са допринесли съществено за опазването на неповторимото природно наследство на цяла Европа, а в последните десет години – и на България. Организаторите на изложбата от Фондация „По-диви Родопи” целят да насочат общественото внимание към значителните постижения на природозащитното законодателство на ЕС и на програмата LIFE в опазването на българската природа и на Родопите в частност.

Изложбата „Властелините на Родопите“ се организира от фондация „По-диви Родопи” по проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди в трансграничния район на Родопите” (LIFE14 NAT/NL/000901) със съдействието  на дирекция „Култура“ на  Столична община.

12.05.2017