Изложба в Столична библиотека „Освобождението през погледа на съвременниците”

По повод на Националния празник на Република България и 140-годишнината от Руско-турската освободителна война 1877 – 1878 г. в Столична библиотека ще бъде открита изложба „Освобождението през погледа на съвременниците”. Ще бъдат изложени книги от фонда на библиотеката, в които са поместени спомени, очерци, репортажи от войната. Събитията са представени от участници в боевете – руси и българи. Поместените в сборници репортажи на чужди военни кореспонденти и дипломатически доклади допълват картината на историческите събития преди и по време на войната. Текстовете разкриват преживявания, мнения, оценки на хора, различни по народност, вероизповедания, социална принадлежност. Представени са дневниците на Александър II Освободител (1901), Александър I Батенберг, княз Николай Яшвил, спомените на ген. Паренсов (1909), ген. Мосолов (1936), подполковник Кисов (1902), както и тези на обикновени руски войници и офицери, някои от които намират в България своята втора родина. Интерес представляват и репортажите на чуждите военни кореспонденти. За нас особено ценни са разказите на българи, участвали във войната като опълченци, преводачи и водачи на руските войски. Посетителите на изложбата ще се запознаят с малко познати имена и факти, а читателите на библиотеката ще имат възможност да прочетат книгите на място или онлайн. Интерес представляват мемоарите на Г. П. Русески (1884), Радко Димитриев „Боевете и операциите около Шипка” (1902), книгите на Г. Димитров „Страданията на българите и Освобождението на България” (1999) и на Борис Илиев „З13 дни с „ура” и „Аллах” под знамената” (1998).

Заповядайте на 1 март 2018 г. от 11:00 ч. в Мраморното фоайе, партер, на Столична библиотека.

Изложбата може да бъде разгледана до 7 март 2018 г.

28.02.2018