Изложба с дискусия на проф. Вихрони Попнеделев ще се проведе в галерия „Арт Алея”

Проф. Вихрони Попнеделев и ученици 

1 март 2018 г. (четвъртък), галерия „Арт Алея” 

Дискусия и среща – 16.00 часа

Откриване на изложбата – 18.00 часа

Това е  втората изложба от проекта „Учители и ученици в изобразителното изкуство” на фондация „Въпреки”, подкрепена от Програма „Култура” на Столична община и Министерство на културата.

Изложбата в столичната галерия „Арт алея”, партньор по проекта, е на връх рождения ден на великолепния творец Вихрони Попнеделев. По традиция той прави изложба на този ден от години, но този път ще „даде думата” на част от своите ученици, които лично е подбрал – Богдан Пенев, Борил Цонев, Джанина Байкушева, Медеа Янкова, Мила Попнеделева – Генова, Николета Керинска, Тереза Зиковска.

Как си взаимодействат учителят и ученикът, какво си предават един на друг и до каква степен ученикът подражава на своя учител или обратното, еманципира се от него? Какво иска да изгради в своите ученици един преподавател? Какво ученикът приема или отхвърля от него? До къде трябва да стига провокацията за изграждане на собствен стил и позиция? Трябва ли учителят да моделира ученика? Какво е влиянието на учениците върху учителя? Има ли нещо, което трябва да се промени в образователната система, за да се изградят силни творци? Важно ли е съществуването на творчески ателиета? – на тези въпроси ще се опита да отговори проф. Попнеделев. През годините той е доказал как да провокира студентите да откриват във всекидневните неща красотата на цветовете и така да ги комбинират, че да създават свой собствен стил. Целта на дискусията е да открие живата връзка между поколенията, което изпълва с допълнителна енергия и самата експозиция.

01.03.2018